Buang hajat sembarangan seolah sudah jadi kebiasaan bayi yang harap dimaklumi. Otak si kecil belum begitu paham konsep menahan kotoran tubuh dan mengeluarkan di tempat yang layak, kecuali