Sebenarnya kapan ibu boleh mengajak bayi ke luar rumah? boleh-boleh saja sejak ia masih bayi, ibu mengajak si kecil ke luar rumah. Hanya saja, ada beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi.