Sangat wajar jika keluar darah setelah melahirkan. Itu dinamakan dengan darah nifas. Akan tetapi, menjadi tidak wajar jika darah keluar hingga berbulan-bulan.