Memang seorang wanita akan merasa bahagia jika ia mendengar bawasannya ada janin di dalam kandungannya.