Banyak sekali ibu yang bertanya tentang program tukar poin Frisian flag. Mereka ragu apakah masih berlaku atau sudah selesai. Kabar gembira bu. Program tukar poin ini masih ada